SEJARAH DESA

 

LEGENDA BEKEL DAN LURAH DESA KEJENE
1 . Kerta Jaya Lungsir  – Tahun 1821 s/d 1829  = 8
2 . Kerta Wecana Kinta  – Tahun 1829 s/d 1858  = 29
3 . Kerta Wecana Kayun  – Tahun 1858 s/d 1859  = 1
4 . Kandung  – Tahun 1861 s/d 1862  = 1
5 . Wangsa Di Prama  – Tahun 1862 s/d 1879  = 17
6 . Wira Seca  – Tahun 1879 s/d 1897  = 18
7 . Wangsa Prama  – Tahun 1897 s/d 1906  = 9
8 . Jaya Kerti  – Tahun 1906 s/d 1908  = 2
9 . Sampur  – Tahun 1908 s/d 1920  = 12
10 . Kerta Suta  – Tahun 1920 s/d 1934  = 14
11 . Angga Kerti  – Tahun 1934 s/d 1941  = 7
12 . Sudiman  – Tahun 1941 s/d 1946  = 5
13 . Jaya Guna  – Tahun 1941 s/d 1946  = 5
14 . Jarwan  – Tahun 1946 s/d 1947  = 1
15 . Perlop  – Tahun 1947 s/d 1948  = 1
16 . Asdan  – Tahun 1948 s/d 1950  = 2
17 . Tumenggung Rekso Di Krama  – Tahun 1882 s/d 1906  = 24
18 . Tjarsiyah  – Tahun 1906 s/d 1916  = 10
19 . Jiwa Di Krama  – Tahun 1916 s/d 1925  = 9
20 . Supan Raden Di Krama  – Tahun 1925 s/d 1928  = 3
21 . Sodah  – Tahun 1928 s/d 1930  = 2
22 . Kasmad  – Tahun 1930 s/d 1932  = 2
23 . Djaya Guna  – Tahun 1932 s/d 1933  = 1
24 . Rakim Alias Wajan  – Tahun 1933 s/d 1945  = 12
25 . Karma Kasdi  – Tahun 1945 s/d 1947  = 2
26 . Moeckhali  – Tahun 1947 s/d 1959  = 12
27 . Ismail  – Tahun 1959 s/d 1974  = 15
28 . Karnadi  – Tahun 1974 s/d 1989  = 15
29 . Ruhyoto  – Tahun 1990 s/d 1998  = 8
30 . H. Ruhyoto  – Tahun 1998 s/d 2006  = 8
31 . Djaenudin  – Tahun 2006 s/d 2012  = 6
32 . Djaenudin  – Tahun 2012 s/d 2018  = 6